Kolejne miejsce na Szlaku Papieskim

17 września, podczas uroczystości odpustowej zwiazanej z tytułem Kościoła p.w. Stygmatów Św. Franciszka, o. Eugeniusz Augustyn, opat cystersów z Wąchocka poświęcił obelisk, upamiętniający kolejną stację na Szlaku Papieskim. Po oficjalnej uroczystości o. Gwardian Bartłomiej Mazurkiewicz zaprosił wszystkich do przyklasztornego ogrodu do wysłuchania okolicznościowego koncertu, oraz na biesiadę. Wykonawcami pieśni i piosenek, poświęconych Ojcu świętemu, a także tych, do których teksty napisał Karol Wojtyła, były dzieci i młodzież, głównie laureaci gminnych konkursów artystyczny, Grupy Artystycznej Młoda Alwernia, oraz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Do wspólnego śpiewania Barki została zaproszona publiczność. Do tańca zagrał debiutujący na scenie zespół AlZa. Grochówki i kiełbasek z grilla wystarczyło dla wszystkich, nie zabrakło także słodkości domowej roboty.

>> wszystkie zdjęcia z koncertu <<


<< powrot