KOLEJNY SUKCES "TRADYCJI"

Teatr Ludowy Tradycja z Okleśnej zdobył na XXVIII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie [woj. lubelskie], Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za spektakl pt. „Kręć się kręć wrzeciono”. W uzasadnieniu napisano: „Za znakomite wpisanie się w najwyższy poziom polskiego kabaretu”. Rada Artystyczna sejmiku pracowała pod przewodnictwem prof. Lecha Śliwnika. W sejmiku uczestniczyło 12 zespołów z całej Polski, wyłonionych poprzez eliminacje wojewódzkie i międzywojewódzkie. Spektakl pokazuje w krzywym zwierciadle kampanię wyborczą do parlamentu z poziomu wsi. Iskrzy humorem, ale nie brakuje ciętych uwag i metafor do otaczającej nas rzeczywistości, cynicznego udawania i ironii. A komentarzem, często refleksyjnym są piosenki, zwłaszcza finałowa, które świetnie wpisują się w dialogi. Autorem scenariusza jest Zbigniew Klatka, szef Tradycji. – Napisałem go w 2002 roku i wtedy była premiera – mówi autor - a w tym roku zmieniłem zaledwie kilka wyrazów, bo wszystko powtarza się co jakiś czas. Tegoroczne przedstawienie wyreżyserował Marcin Kobierski, aktor i reżyser z Teatru Bagatela w Krakowie. – Zespół naszego teatru nabrał przy nim pewności siebie – zapewnia Z. Klatka - i doskonale zrealizował wszystkie zadania. Ponadto reżyser wzbogacił spektakl w znakomitą muzykę ilustracyjną i świetne oświetlenie, co również podkreśliła Rada Artystyczna sejmiku. Warto jeszcze dodać, że opracowanie muzyczne piosenek, to zasługa Romana Woźniaka, a światła i dźwięk Marka Zielińskiego. W tym przedstawieniu bierze udział cały zespół teatru. Na początku grudnia br. spektakl zostanie pokazany w Nowym Sączu, gdzie rozpoczyna się realizacja projektu Talia Korzenie, zakładającego współpracę wyróżniających się zespołów amatorskich z Teatrem im. L. Solskiego w Tarnowie.

<< powrot