PROJEKT "KRAKOWIACZEK"12 kwietnia 2011 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni podpisał umowę na przyznanie pomocy na operację z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader, z Samorządem Województwa Małopolskiego. Tytuł operacji: „Kultywowanie tradycji regionalnych terenu powiatu chrzanowskiego i innych regionów”. Projekt na kwotę 16 228,86 zł dotyczy zespołu „Krakowiaczek” z Grojca. Został złożony w I naborze prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie.

<< powrot