JESIENNY KOROWÓD "KRAKOWIACZKA"


WIĘCEJ ZDJĘĆ

20 listopada, w Domu Ludowym w Grojcu, odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiaczek". Był to finał realizacji operacji z zakresu "Małych projektów" pt. "Kultywowanie tradycji regionalnych terenu powiatu chrzanowskiego i innych regionów".

Projekt dotyczył między innymi zakupu strojów damskich i męskich regionu lubelskiego. Został złożony w I naborze, t.j. w maju 2010 r., prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze" w Chrzanowie.

całkowity koszt operacji - 24.365,58 zł

koszty kwalifikowane - 23.184,09 zł

wnioskowana kwota pomocy - 16.228,86 zł.

Widownia Domu Ludowego była pełna. Wśród uczestników wydarzenia był Burmistrz Jan Rychlik oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek Skowronek, pani v-ce przewodnicząca Krystyna Wojtoń, Sołtys Grojca pan Jacek Gocał, wielu radnych, m. in. Bogusława Bachowska, Jan Włodarski, Stanisław Kamiński, Edward Majchrowski, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Władysław Tomczyk oraz mieszkańcy Grojca.


<< powrot