WARSZTATY GARNCARSKIE


Na zdjęciu - grupa ze Szkoły Podstawowej w Okleśnej.

W dniu 13 czerwca 2012 roku, Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni - główny realizator projektu, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, zorganizowali w Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach zakończenie i podsumowanie zrealizowanego projektu. Tytuł operacji "Garncarz z błota narobi złota - warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży w Ekomuzeum w Regulicach". Wniosek został złożony w naborze prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze" w Chrzanowie, w maju 2011 r. Umowa podpisana 1 lutego 2012 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego na operację z zakresu "Małych Projektów" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego PROW na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 - Leader.

Wartość całkowita projektu - 18 551,86
Wartość kwalifikowana - 17 021,64
Wartość dofinansowana - 11 915,14

Partnerem w realizacji w/w projektu było Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu. Warsztaty zostały zrealizowane w dniach od 28 maja do 12 czerwca 2012 r. Zostały poprzedzone zapisami do dnia 25 maja 2012. Warsztaty prowadził Pan Jan Głuszek, garncarz z Brodeł. Zainteresowanie było ogromne. W zajęciach wzięło udział 21 grup zorganizowanych z opiekunami - 427 dzieci i młodzieży z całej gminy. Realizator zapewnił transport oraz poczęstunek dla uczestników, którzy otrzymali także foldery opisujące historię garncarstwa, przygotowanie materiału, potrzebne narzędzia, oraz poszczególne etapy powstawania naczyń glinianych. dla każdej grupy wyświetlana była prezentacja multimedialna zawierajaca podstawowe informacje o garncarstwie, zdjęcia narzędzi i naczyń w różnych etapach tworzenia, a także pracownie Pana Jana i wytwarzane przez niego naczynia.  Celem projektu była potrzeba udokumentowania bezpowrotnie zanikającego w naszym regionie rzemiosła oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli młodego pokolenia poprzez bezpośredni kontakt z materiałem, narzędziem i rzemieślnikiem.
W najbliższym czasie zostanie stworzona wystawa wyrobów garncarzy, fotografii oraz prac uczestników warsztatów, które pozwoliły na łatwiejszy dostęp do wiedzy o tradycyjnym rzemiośle w naszym regionie. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów >Tutaj< Uśmiechniete twarze uczestników świadczą najlepiej jakim zainteresowaniem cieszyły się spotkania z Panem Janem Głuszkiem.

W podsumowaniu Projektu w Ekomuzeum udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Alwernia Jan Rychlik, Przewodniczący Rady Miejskiej Alwerni - Marek Skowronek, Garncarz Jan Głuszek, Prezes LGD "Partnerstwo na Jurze" Jerzy Kasprzyk wraz z pracownikami, Dyrektor Władysław Tomczyk i pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, Radni Gminy Alwernia, oraz Powiatu Chrzanowskiego, Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu, oraz sponsorzy, bez których nie byłaby możliwa realizacja projektu (środki własne). Zdjęcia z zakończenia można obejrzeć na stronie LGD Chrzanów  >Tutaj<

<< powrot