OTWARCIE EKOMUZEUM GARNCARSTWA W REGULICACH


Fot. TOMASZ PATER

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII ZDJĘĆ
ORAZ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ REGULIC I NIEPORAZU

To efekt realizacji projektu, dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – mały projekt PROW 2007-2013 z udziałem środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Umowa na operację: „Remont świetlicy wiejskiej w Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach” została podpisana w dniu 30 sierpnia 2011r. z Samorządem Województwa Małopolskiego.
Wartość projektu: 18 853,79 zł
Wartość dofinansowana: 13 197,65 zł
W ramach w/w operacji wymieniono instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, okna oraz odmalowano pomieszczenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu rozszerzyło remont o zaplecze socjalne oraz magazynowe. Dzięki pomocy darczyńców wstawiono: drzwi, okap, karnisze, firanki oraz położono płytki. Ponadto otrzymano pomoc ze strony:
Burmistrza Gminy Alwernia – P. Jan Rychlik – przyłącz wody,
Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – artystyczne malowanie (P. Iwona Kuglin), zakup kroniki, kontakt z garncarzami.
Szczególne podziękowania kierujemy do Członków Stowarzyszenia za wsparcie finansowe, bez którego nie byłaby możliwa dalsza kontynuacja remontu z własnych środków. W otwarciu wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Chrzanowskiego Adam Potocki, Burmistrz Gminy Alwernia Jan Rychlik, Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego Andrzej Uryga, Przewodniczący Rady Alwerni Marek Skowronek, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni Władysław Tomczyk, Radni Gminy Alwernia, Garncarz Jan Głuszek, Sponsorzy, Członkowie Stowarzyszenia. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, Władysław Tomczyk, zadeklarował pomoc we współorganizacji zajęć, warsztatów dla dzieci i młodzieży w I kwartale 2012r. Również w kwietniu odbędą się „Warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży powiatu chrzanowskiego”, gdzie Ośrodek Kultury będzie realizował projekt unijny. Aktualnie Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach będzie otwarte dla mieszkańców w dniach:
27 listopada 2011r. oraz 4 grudnia 2011r.

<< powrot