DNI ALWERNI 2012


REGULAMIN przyznawania Nagrody Gminy Alwernia im. Henryka Cyganika za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego § 1 1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Henryka Cyganika za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. 2. Niniejsza Nagroda może być przyznawana corocznie. 3. Nagroda jest przyznawana za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze gminy Alwernia w dziedzinie działalności artystycznej lub kulturalnej , kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych. 4. Nagroda jest przyznawana osobom, instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym lub grupom osób, które prowadzą działalność artystyczną i kulturalną, mecenasom kultury, osobom wspierającym działalność kulturalną na terenie gminy Alwernia. 5. Wnioski o przyznawanie nagród będą rozpatrywane raz w roku do 30.04. danego roku. § 2 1. Nagroda Gminy Alwernia, przyznawana będzie w oparciu o rekomendacje Kapituły i stosowne Zarządzenie Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury. 2. Nagroda przyznawana będzie w formie ozdobnego dyplomu i statuetki. 3. Nagroda przyznawana będzie w 5-ciu kategoriach, po jednym wyróżnionym w każdej kategorii: a) twórczości, b) animacji kultury, c) upowszechnianie kultury, d) mecenatu kultury, e) promocji.

<< powrot

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ Z DNI ALWERNI 2012