Wystawa Jolanty Ciejek

Jolanta Ciejek Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Jest absolwentką Instytutu Wychowania Plastycznego - dyplom w pracowni rysunku prof. Haliny Cader w 1999 roku, historii (2002 r.), a także studiów podyplomowych pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003 r.).
Tematem wiodącym jej prac jest martwa natura i pejzaż. Techniki - malarstwo, grafika i rysunek. Interesuje się też fotografiką. Wystawione prace stanowią część dorobku ostatnich lat. Prezentuje między innymi cykl rysunkowy - "Pajace", malarski - "Cztery pory roku", oraz grafiki - martwe natury i pejzaż. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
W swojej pracy przekazuje uczniom swoje doświadczenia artystyczne. Pragnie rozbudzać i rozwijać zainteresowania plastyczne, uczyć wrażliwości na piękno natury. Od wielu lat jej wychowankowie zajmują wysokie lokaty w konkursach plastycznych na różnych szczeblach.
W 2004 r. została nagrodzona za bardzo dobre przygotowanie dzieci do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "ITT VAN EUROPA" na Węgrzech. Stara się dbać o bezpośredni kontakt dzieci ze sztuką (muzea, wystawy, galerie, koncerty).
Jest inicjatorką konkursów plastycznych takich jak I, II, III i IV Międzynarodowy Plener Plastyczny pt. "Chrzanowskie pejzaże" oraz Gminny Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży pt, "Panorama Chrzanowa".

Swoje prace prezentowała na wielu wystawach, m. in.:

"Pasjonaci" - Klub Kuźnia - Galeria "m" Kraków - 1999 r.

"Uczniowie, Absolwenci, Rodzice, Nauczyciele" wystawa dorobku artystycznego SP nr 6 w Chrzanowie - 2002 r.

I, II i III Powiatowy Maraton Rysunkowy MDK Trzebinia - 2002 (wyróżnienie w kategorii "Open"), 2003 i 2004 r.

"Barwa i Szarość" - wystawa indywidualna Mini - Galeria przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie - 2003 r.

II, III i IV Wystawa Prac Plastycznych Nauczycieli Powiatu Chrzanowskiego - MDK w Trzebini (2001, 2002 i 2004 r.)

II, III i IV Letni Salon Otwarty Solvay - "Nauczyciel - Twórca" - Centrum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2002, 2003 i 2004 r.)

Wystawa indywidualna pt.: "Z pajacem w roli głównej" w Domu Urbańczyka - Muzeum w Chrzanowie (2004 r.)

I Międzynarodowy Plener malarstwa i Rzeźby Monumentalnej - Płaza 2004 r.

Ogólnopolski Plener Plastyczny "Chrzanowskie Impresje V i VI" - 2004 i 2005 r.

<< powrot