Rocznica Konstytucji 3 Maja

Trzeciomajowe uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji ojczyzny w Strażnicy OSP Alwernia koncelebrowaną przez o. Zbigniewa Krzystka - kapelana strażaków, o. Gwardiana - Bartłomieja Mazurkiewicza oraz o. Izydora Wróbla. Następnie w pochodzie prowadzonym przez żołnierzy V Batalionu dowodzenia z Krakowa, wszyscy przeszli na alwerniański rynek, by złożyć kwiaty na Płycie Nieznanego Żołnierza. Burmistrz Alwerni Jan Rychlik wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał również do beatyfikacji Papieża Polaka. Mimo niesprzyjającej pogody, mieszkańcy gminy Alwernia jak zwykle nie zawiedli.
Z Rynku przeszliśmy do Galerii "A", gdzie nastąpiło otwarcie wystawy poświeconej pamięci Jana Pawła II. Wystawa zaistniała dzięki uprzejmości mieszkańców gminy, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi prywatnymi pamiątkami, zdjęciami, książkami, czasopismami i t.p.

Eksponaty udostępnili:

Władysław Jarczyk z Kwaczały, Stanisław Jarosz z Alwerni, Zbigniew Klatka z Alwerni, Iwona Kuglin z Alwerni, Kazimierz Mazgaj z Okleśnej, Stefan Rożnawski z Alwerni, Marek Różycki z Alwerni, Jan Rychlik z Kwaczały, Halina Skubera z Alwerni, S. Lilioza Stychno, Władysław Tomczyk z Bolęcina.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Piękną oprawę muzyczną wernisażu zapewniła Franciszkańska Młodzież Oazowa.

Następną częścią uroczystości było spotkanie autorskie z panią Emilią Mżyk oraz promocja książki jej autorstwa "Ścieżkami Papieża J. P. II oraz Księdza Jana Twardowskiego". Poetka mieszka obecnie w Okleśnej, a pochodzi z Gorzenia - przedmieść Wadowic. Pani Emilia przeczytała kilka swoich wierszy. Dla gości przewidziano egzemplarze książek, w których autorka wpisywała dedykacje. Muzyczne urozmaicenie zapewnił Michał Kuglin, który zagrał kilka utworów na skrzypcach. Wszystkie imprezy prowadził pan Zbigniew Klatka.Organizatorzy uroczystości 3 majowych w Alwerni, składają serdeczne podziękowania: O. Gwardianowi Klasztoru OO. Bernardynów Bartłomiejowi Mazurkiewiczowi, O. Izydorowi Wróblowi, O. Zbigniewowi Krzystkowi – kapelanowi strażaków za okolicznościową homilię i koncelebrę Mszy Św., żołnierzom 5 Batalionu Dowodzenia z Krakowa, dowodzonymi przez Kaprala Grzegorza Nowaka, druhom OSP Alwernia za wartę honorową, Panu Zbigniewowi Klatce za prowadzenie II części uroczystości 3 majowych w Alwerni, pocztom sztandarowym szkół w Alwerni, Brodłach, Grojcu, Kwaczale, Okleśnej, Porębie Żegoty i Regulicach, Kołu Łowieckiemu „Leśnik” w Alwerni, Zakładom Chemicznym „Alwernia” SA, Związkom Zawodowym, Organizacjom Społecznym i Politycznym, MZKS-owi Alwernia, Komisariatowi Policji w Alwerni, OSP Alwernia, OSP Brodła, OSP Grojec, OSP Regulice, OSP Kwaczała, Stowarzyszeniu Młoda Alwernia, Radzie Miejskiej, Radzie Alwerni i Sołtysom za wystawienie pocztów sztandarowych i złożenie wiązanek kwiatów na Płycie Nieznanego Żołnierza w Rynku, Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej z O. Leonardem Hryniewskim za oprawę muzyczną podczas otwarcia wystawy z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, za spotkanie autorskie Emilii Mżyk i Michałowi Kuglinowi za oprawę muzyczną podczas tego spotkania, Zdzisławowi Mucha, pracownikom SOK i Urzędu Miejskiego w Alwerni, Tomkowi Kurnikowi, Katarzynie Karcz. Osobom udostępniającym swoje pamiątki związane z życiem Papieża Jana Pawła II, na wystawę do Galerii „A”: Władysławowi Jarczykowi, Stanisławowi Jaroszowi, Zbigniewowi Klatce, Iwonie Kuglin, Kazimierzowi Mazgajowi, Stefanowi Rożnawskiemu, Markowi Różyckiemu, Janowi Rychlikowi, Halinie Skubera, Siostrze Liliozie Stychno, Władysławowi Tomczykowi. Dziękuję wszystkim gościom i mieszkańcom naszej gminy, którzy z roku na rok tak licznie biorą udział w naszych uroczystościach.

Burmistrz Gminy Alwernia
Jan Rychlik

<< KLIKNIJ BY ZOBACZYC WIECEJ ZDJEC

<< powrot